RM sang MP3 WAV Converter 1.02

RM to MP3 WAV Converter được thiết kế để chuyển đổi các file RM, RAM, RMVB, RA sang các file âm thanh MP3 hoặc WAV. Các tệp tin thực có thể là * .rm, * .ram, * .rmvb, * .ra, v.v.  RM to MP3 WAV Converter được thiết kế để chuyển đổi RM sang MP3 hoặc WAV audio.  Để chuyển đổi RM sang MP3, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Khởi chạy phần mềm RM để chuyển đổi MP3 WAV
 2. Nhấp vào radio “Convert RM to MP3”
 3. Nhấp vào nút “Mở tệp RM …” để mở tệp RM
 4. Nhấp vào nút “Lưu dưới dạng …” để nhập tên tệp MP3 để lưu
 5. Nhấp vào nút “Chuyển đổi” để bắt đầu.

Để chuyển RM sang WAV, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Khởi chạy phần mềm RM để chuyển đổi MP3 WAV
 2. Nhấp vào radio “Convert RM to WAV”
 3. Nhấp vào nút “Mở tệp RM …” để mở tệp RM
 4. Nhấp vào nút “Lưu dưới dạng …” để nhập tên tệp WAV để lưu
 5. Nhấp vào nút “Chuyển đổi” để bắt đầu.

Các tính năng chính của RM to MP3 WAV Converter:

 • Chuyển đổi RM sang MP3
 • Chuyển đổi RM sang WAV
 • Các thông số MP3 và WAV có thể được tùy chỉnh.
 • Giao diện dễ sử dụng
Contacts:
Posted by: admin on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *