MIDI sang MP3 Converter 2.0

MIDI to MP3 Converter được thiết kế để chuyển đổi các file MIDI sang MP3 và WAV. Phần mềm được thiết kế với các giao diện rất dễ sử dụng, do đó người mới có thể sử dụng nó trong vài phút với vài cú nhấp chuột. Phần mềm này rất nhỏ sẽ không chiếm nhiều tài nguyên máy tính. Và chất lượng âm thanh đầu ra là rất tốt. Nếu chuyển đổi sang MP3, bạn cũng có thể cấu hình cài đặt MP3 đầu ra để tạo sự cân bằng giữa chất lượng âm thanh và kích thước tệp.  MIDI to MP3 Converter được thiết kế để chuyển đổi MIDI sang MP3 hoặc WAV audio.  Để chuyển đổi MIDI sang MP3, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Khởi chạy phần mềm MIDI sang MP3 Converter
 2. Nhấp vào radio “Chuyển đổi MIDI sang MP3”
 3. Nhấp vào nút “Mở …” để mở tệp MIDI
 4. Nhấp vào nút “Lưu …” để nhập tên tệp MP3 để lưu
 5. Nhấp vào nút “Chuyển đổi” để bắt đầu và chờ.

Để chuyển đổi MIDI sang WAV, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Khởi chạy phần mềm MIDI sang MP3 Converter
 2. Nhấp vào radio “Chuyển đổi MIDI sang WAV”
 3. Nhấp vào nút “Mở …” để mở tệp MIDI
 4. Nhấp vào nút “Lưu …” để nhập tên tệp WAV để lưu
 5. Nhấp vào nút “Chuyển đổi” để bắt đầu và chờ.

Các tính năng chính của MIDI to MP3 Converter:

 • Chuyển đổi MIDI sang MP3
 • Chuyển đổi MIDI sang WAV
 • Chuyển đổi WAV sang MP3
 • Các tham số MP3 có thể được tùy chỉnh.
 • Giao diện dễ sử dụng
 • Hơn…

MIDI sang MP3 Converter

Contacts:
Posted by: admin on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *