Câu hỏi thường gặp

 1. Làm thế nào để chuyển đổi video (không phải AVI) sang GIF? 

  AVI GIF Converter chỉ có thể chuyển đổi AVI sang GIF, nếu bạn muốn chuyển đổi các video khác (như MPEG, WMV, RM, v.v.) sang GIF, trước tiên bạn phải chuyển đổi video sang AVI, sau đó chuyển đổi AVI sang GIF. 

 2. Làm thế nào để chuyển đổi MPEG sang GIF? 

  Xem câu hỏi 1. 

 3. Làm thế nào để chuyển đổi WMV sang GIF? 

  Xem câu hỏi 1. 

 4. Làm thế nào để chuyển đổi GIF sang MPEG hoặc WMV? 

  AVI GIF Converter chỉ có thể chuyển đổi GIF sang AVI, nếu bạn muốn chuyển đổi GIF sang các video khác (như MPEG, WMV, RM, v.v.), bạn có thể chuyển đổi GIF sang AVI, sau đó chuyển đổi AVI sang video khác với chuyển đổi video. 

 5. Làm thế nào để trích xuất hình ảnh từ một hình ảnh động GIF? 

  AVI GIF Converter không thể đạt được mục đích. Bạn có thể dùng thử GIF Banner Maker 

 6. Làm thế nào để tạo một GIF động từ hình ảnh? 

  AVI GIF Converter không thể tạo ảnh động GIF. Bạn có thể thử Thuật sỹ Hoạt ảnh GIF 

 7. Đơn đặt hàng trực tuyến của bạn có an toàn không? 

  Vâng, nó an toàn 100%. 

 8. Tôi có thể thanh toán bằng PayPal không? 

  Có, bạn có thể trả tiền cho chúng tôi bằng PayPal. Liên hệ với chúng tôi